KHÓA HỌC CME
HỘI CHỨNG VÀNH CẤP
TỪ CHẨN ĐOÁN ĐẾN TỐI ƯU NỘI KHOA
Tiếp cận chuyên sâu trong điều trị Hội chứng vành cấp từ các tuyến cơ sở tại Việt Nam
Ứng dụng và cá thể hóa khuyến cáo quốc tế trong điều trị Hội chứng vành cấp tại Việt Nam
Chứng nhận hoàn thành Đào tạo Y khoa liên tục được cấp bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam
Giảng viên là các chuyên gia tim mạch hàng đầu
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Quý Bác sĩ cần hoàn thành khóa học trên nền tảng MIMS Education
Điều kiện để đạt khóa học
Thời lượng bài học
Câu hỏi lượng giá
HƯỚNG DẪN THAM GIA
VÀO KHOÁ HỌC
HƯỚNG DẪN THAM GIA
Khóa học trên nền tảng MIMS Education
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MIMS
A. Điền thông tin đăng ký
Nếu quý BS chưa có tài khoản MIMS, vui lòng đăng ký tài khoản và điền đúng quốc gia (Việt Nam), nghề nghiệp (Bác sĩ), chuyên ngành, số CCHN*, bệnh viện nơi công tác, và bổ sung số điện thoại, ngày tháng năm sinh trong hồ sơ để có thể tham gia khóa học**.
*Trong trường hợp BS chưa có CCHN, vui lòng điền: 123456/HCM-CCHN
B. Xác minh email và đăng nhập lại
TRUY CẬP KHÓA HỌC
A. Click "Vào khóa học" để truy cập vào khóa học
B. Quý BS sẽ được dẫn đến nền tảng MIMS Education: Tại đây vui lòng bấm “tham gia” để bắt đầu học. Quý Bác sĩ sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản MIMS để tham gia khóa học.
ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH
A. Hoàn thành các video và bài kiểm tra 80% thời lượng bài học (ghi nhận bởi hệ thống) và ≥ 80% câu hỏi lượng giá để hoàn thành.
B. Điền/xác nhận lại thông tin
Những thông tin trên sẽ được cung cấp cho Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Quý Bác sĩ vui lòng đảm bảo thông tin chính xác.
Xin lưu ý, thông báo chúc mừng chỉ mang tính xác nhận Quý Bác sĩ đã đạt bài kiểm tra, không xác nhận thời lượng học của Quý Bác sĩ.
Mã bưu chính: BS có thể nhập 70000. Vào cuối chương trình, BTC sẽ tổng hợp danh sách đạt điều kiện và thông báo qua email để xác nhận lại thông tin cấp CME.
**Những thông tin này sẽ được MIMS cung cấp cho Hội Tim Mạch Học Việt Nam nhằm mục đích cấp chứng chỉ CME khi Bác sĩ đạt yêu cầu.
AstraZeneca là đơn vị tài trợ của chương trình, sẽ chỉ nhận thông tin gồm tên, nơi công tác của Quý Bác sĩ nhằm mục đích theo dõi tiến độ của chương trình.
VN-2761 Ngày hiệu lực: 25.05.2024 Ngày hết hạn: 25.05.2026